Terminologie

eurotransHet gebruik van de juiste term kan vergissingen vermijden. Een werkgroep EURTRANS heeft zich belast met het opstellen van de juiste benamingen van transmissie-elementen en het is handig om hieronder enkele termen en bepalingen te ontnemen teneinde het gebruik van de juiste technische termen te bevorderen wat betreft tandwielen, hun kenmerken en de bewerkingen.

1111 terminologie tandwiel F
NL
GB
D
Roue
Tandwiel
Wheel
Zahnrad
1112 terminologie enkelvoudig tandwielstel F
NL
GB
D
Engrenage
Enkelvoudig tandwielstel
Gear train
Getriebezug
1113 terminologie meervoudig tandwielstel F
NL
GB
D
Train d’engrenage
Meervoudig tandwielstel
Gear train
Getriebezug
1117 terminologie hartafstand F
NL
GB
D
Entraxe
Hartafstand
Centre distance
Achsabstand
1118 terminologie ashoek F
NL
GB
D
Angle des axes
Ashoek
Shaft angle
Achsenwinkel
1121 terminologie tegenwiel F
NL
GB
D
Roue conjuguée
Tegenwiel
Mating gear
Gegenrad
1211 terminologie tand F
NL
GB
D
Dent
Tand
Tooth
Zahn
1223 terminologie tandkuil F
NL
GB
D
Entredent
Tandkuil
Tooth space
Zahnlüke
1223 terminologie tandwiel met-uitwendige vertanding F
NL
GB
D
Roue à denture extérieure
Tandwiel met uitwendige vertanding
External gear
Außenrad
1224 terminologie-tandwiel-met inwendige vertanding F
NL
GB
D
Roue à denture intérieure
Tandwiel met inwendige vertanding
Internal gear
Hohlrad
1225 terminologie-tandwielstelsel-uitwendige-vertanding F
NL
GB
D
Engrenage extérieur
Tandwielstelsel met uitwendige vertanding
External gear pair
Außenradpaar
1226 terminologie tandwielstelsel inwendige vertanding F
NL
GB
D
Engrenage intérieur
Tandwielstel met inwendige vertanding
Internal gear pair
Innenradpaar
1234 terminologie transversaalprofiel F
NL
GB
D
Profil apparent
Transversaalprofiel
Transverse profile
Stirnprofil
1261 terminologie-recht-cilindrisch-tandwiel F
NL
GB
D
Roue cylindrique droite
Recht cilindrisch tandwiel
Spur gear
Geradstirnrad
1262 terminologie-recht-kegeltandwiel F
NL
GB
D
Roue conique droite
Recht kegeltandwiel
Straight bevel gear
Geradkegelrad
1263 terminologie-schroefwiel F
NL
GB
D
Roue hélicoïdale
Schroefwiel
Helical gear
Schrägstirnrad
1264 terminologie-schroefwiel F
NL
GB
D
Denture à droite
Rechtse vertanding
Right hand teeth
Rechtssteigende Verzahnung
1265 terminologie-linkse-vertanding F
NL
GB
D
Denture à gauche
Linkse vertanding
Left hand teeth
Links steigende Verzahnung
1266 terminologie dubbele schroefvertanding F
NL
GB
D
Denture double hélicoïdale
Dubbele schroefvertanding
Double helical teeth
Doppelschrägverzahnung
1267 terminologie pijlvertanding F
NL
GB
D
Denture en chevron continu
Pijlvertanding
Continuous double helical teeth
Pfeilverzahnung
1316 terminologie-breedtewelving F
NL
GB
D
Bombé longitudinal
Breedtewelving
Crowning
Breitenballigkeit
1323 terminologie-cilindrische-tandwieloverbrenging F
NL
GB
D
Engrenage cylindrique
Cilindrische tandwieloverbrenging
Cylindrical gear pair
Stirnradpaar
1324 terminologie-kegeltandwieloverbrenging F
NL
GB
D
Engrenage conique
Kegeltandwieloverbrenging
Bevel gear pair
Kegelradpaar
1325.1 terminologie-cilindrische-worm F
NL
GB
D
Vis cylindrique
Cilindrische worm
Cylindrical worm
Zylindersnecke

 

1326 terminologie wormwiel F
NL
GB
D
Roue à vis sans fin cylindrique
Wormwiel
Wormwheel
Scheckenrad
1327 terminologie wormwieloverbrenging F
NL
GB
D
Engrenage à vis
Wormwieloverbrenging
Worm gear pair
Schneckenradsatz
1331 terminologie-kettingwiel F
NL
GB
D
Roue à chaine
Kettingwiel
Chain wheel
Kettenrad
2124 terminologie-schroefhoek-steekcilinder F
NL
GB
D
Angle d’hélice primitive
Schroefhoek op de steekcilinder
Reference helix angle
Schrägungswinkel am Teilzylinder
2126 terminologie-schroefhoek-steekcilinder-b F
NL
GB
D
Angle d’inclinaison primitive
Schroefhoek op de steekcilinder
Reference lead angle
Schrägungswinkel am Teilzylinder
2131
2132
2133
terminologie-tand-kop-voet-hoogte F
NL
GB
D
Hauteur de  dent
Tandhoogte
Tooth depth
Zahnhöhe
2131 = h
Saillie
Kophoogte
Addendum
Kopfhöhe
2132 = ha
Creux
Voethoogte
Dedendum
Fußhöhe
2132 = ha

 

2152 terminologie-normale-drukhoek F
NL
GB
D
Angle de pression réel
Normaal drukhoek
Normal pressure angle
Eingriffswinkel am Normalschnitt
2153 terminologie normale steek F
NL
GB
D
Pas réel
Normaal steek
Normal pitch
Normalteilung
2156 terminologie-normaal-tanddikte F
NL
GB
D
Epaisseur réelle
Normaaltanddikte
Normal tooth thickness
Zahndicke am Normalschnitt
2161 terminologie-normaal-tandkoorde F
NL
GB
D
Corde réelle
Normaaltandkoorde
Normal chordal tooth thickness
Zahndickensehne
2162 terminologie-normaal-tandkoordehoogte F
NL
GB
D
Saillie à la corde réelle
Normaalkoordehoogte
Chordal height
Höhe über der Sehne
2165 terminologie-tandwijdte F
NL
GB
D
Ecartement
Tandwijdte
Base tangent length
Zahnweite
2171 terminologie-heugel F
NL
GB
D
Crémaillère
Heugel
Rack
Zahnstange
2171.1 terminologie-heugel-rondsel F
NL
GB
D
Engrenage à crémaillère
Heugel en rondsel
Rack and pinion drive
Zahnstangensatz
2181 terminologie-theoretisch-heugelprofiel F
NL
GB
D
Tracé de référence
Theoretisch heugelprofiel
Standard basic rack tooth profile
Bezugsprofil
2183 terminologie-afwikkelheugel F
NL
GB
D
Crémaillère génératrice
Afwikkelheugel
Couterpart rack
Erzeugungs – Zahnstange
2186
2187
terminologie-profielverschuiving F
NL
GB
D
Déplacement de profile x = déport (coéfficient de)
Profielverschuiving x =  profielverschuivingsfaktor
Addendum modification x = addendum modification coeffic.
Profilverschiebung x = Profilverschiebungsfaktor
2188 terminologie-zonder-profielverschuiving F
NL
GB
D
Roue non déportée
Tandwiel zonder profielverschuiving
X – zero gear
Null-Rad
2189 terminologie-met-profielverschuiving F
NL
GB
D
Roue déportée
Tandwiel met profielverschuiving
X – gear
V – Rad

 

2191 terminologie-heugelsteekmes F
NL
GB
D
Outil crémaillère
Heugelsteekmes
Rack type cutter
Hobelkamm
2192 terminologie-rondselsteekmes F
NL
GB
D
Outil pignon
Rondselsteekmes
Pinion type cutter
Schneidrad
2193 terminologie-afwikkelfrees F
NL
GB
D
Fraise-mère
Afwikkelfrees
Hob
Wälzfräser
2225 terminologie-normaalflankspeling F
NL
GB
D
Jeu entre dents
Normaalflankspeling
Normal backlash
Normalflankenspiel
3121
3124
3125
3125.1
3127
terminologie-hoeken 3121 F
NL
GB
D
Angle primitif de référence
Steekkegelhoek
Reference cone angle
Teilkegelwinkel
3124
d
F
NL
GB
D
Ø primitif de référence de la  rouéconique
Steekcirkel middellijn van het kegeltandwiel
Reference diameter of bevel gear
Teilkreis durchmesser am Kegelrad
3125
da
F
NL
GB
D
Angle de tête
Topkegelhoek
Tip angle
Kopfkegelwinkel
3125.1
df
F
NL
GB
D
Angle de pied
Voetkegelhoek
Root angle
Fußkegelwinkel
3127
da
F
NL
GB
D
Diamètre de tête de la roue conique
Topmiddellijn van het kegeltandwiel
Tip diameter of bevel gear
Kopkreisdurchmesser am Kegelrad

 


3126
terminologie-topcirkel-kegeltandwiel F
NL
GB
D
Cercle de tête de la roue roue conique
Topcirkel van het kegeltandwiel
Tip circle of bevel gear
Kopfkreis am Kegelrad
terminologie-kegelafmeting 3131 F
NL
GB
D
Largeur de denture de la roue conique
Tandbreedte van het kegeltandwiel
Facewidth of bevel gear
Zahnbreite am Kegelrad
3132 F
NL
GB
D
Génératrice extérieure
Uitwendige kegellengte
Cone distance
Äußere Teilkegellänge
3134 terminologie-referentiemaat-kegeltandwiel F
NL
GB
D
Distance de référence de la roue conique
Referentiemaat van het kegeltandwiel
Apex to back
Einbaumaß eines Kegelrades
3135
3135.1
terminologie-topafstand-kegeltandwiel 3135 F
NL
GB
D
Distance de la tête de référence de la roue conique
Topafstand van het kegeltandwiel
Tip distance
Kopfkreisabstand eines Kegelrades
3135.1 F
NL
GB
D
Distance de tête (par rapport au sommet)
Topcirkelafstand
Apex to crown
Kopfkriesabstand zur Kegelspitze
3173.1 terminologie-kegeltandwiel-spiraalvertanding F
NL
GB
D
Roue conique à denture spirale
Kegeltandwiel met spiraalvertanding
Spiral bevel gear
Spiralkegelrad
4123 terminologie cilindrische wormoverbrenging F
NL
GB
D
Engrenage à vis sans fin
Cilindrische wormoverbrenging
Cylindrical worm gear pair
Zylinderschnecken – Radsatz

 


4213
4215
4222
4223
4227
4413
terminologie diameters 4213
dm1
F
NL
GB
D
Diamètre de référence
Steekcirkeldiameter
Reference diameter
Mittenkreis durchmesser
4215
b1
F
NL
GB
D
Longueur de vis
Wormlengte
Worm face width
Schneckenlänge
4222
pz
F
NL
GB
D
Pas hélicoïdal
Spoed
Lead
Steigungshöhe
4223
px
F
NL
GB
D
Pas axial
Axiale steek
Axial pitch
Axialteilung
4227
h
F
NL
GB
D
Hauteur de filet = ha (saillie) + hf (creux)
Tandhoogte = ha (kophoogte) + hf (voethoogte)
Tooth depth = ha (addendum) + hf (dedendum)
Zahnhöhe = ha (Kopfhöhe) + hf (Fußhöhe)
4413
c1
F
NL
GB
D
Vide à fond de dent
Topspeling
Bottom clearance
Kopfspiel
gm F
NL
GB
D
Angle d’inclinaison au Ø de référence
Spoedhoek op de steekcirkel middellijn
Reference lead angle
Steigungswinkel mittenkreisdurchmesser
4321
4322
4323
4324
4328
terminologie middellijn 4321 F
NL
GB
D
Diamètre extérieur
Buiten middenlijn
Outside diameter
Auβendurchmesser
4322 F
NL
GB
D
Diamètre à fond de gorge
Keelcirkel middellijn
Throat diameter
Kopfkreisdurchmesser im Mittelschnitt
4323 F
NL
GB
D
Diamètre de pied
Voetcirkel middellijn
Root diameter
Fuβkreisdurchmesser
4324 F
NL
GB
D
Diamètre de reference
Steekcirkel middellijn
Reference diameter
Mittenkreisdurchmesser
4328 F
NL
GB
D
Rayon de gorge
Keel radius
Throat radius
kopfkehlhalbmesser