Tandvormcorrecties

Initiële afwijkingen van de evolvente tandprofielen worden dikwijls aangebracht om extreme verlopende tandbelastingen, die plaatselijk hoog kunnen oplopen, bij de ingrijping te vermijden. Het wegnemen van de kopcontacten zal bij het ingrijpen minder lawaai veroorzaken. Andere vormwijzigingen kunnen uitlijnfouten bij montage opvangen en gunstige tandbelastingen garanderen.

1 Tandkop correctie

tandvoetcorrectie tandkopcorrectieEr bestaan twee verschillende correcties zoals weergegeven op nevenstaande figuur. De tandkopcorrectie en de tandvoetcorrectie. De tandkopcorrectie is de meest voordelige en de meest toegepaste methode.

2 Breedtewelving en eindwelving

breedtewelvingDe breedtewelving en de eindwelving zijn tandvormcorrecties in axiale zin. Bij de breedtewelving vermindert de tanddikte lichtjes van het midden van de tand naar de zijden toe volgens een convex profiel.

Bij uitlijnfouten blijft de belasting ongeveer in het midden van de tand en vermijdt men zijdelingse tandbelastingen, daar waar de tand minder belasting kan opvangen. Breedtewelving laat ook grotere uitlijnfouten toe bij de montage met een behoud van een centrale tandbelasting.

De eindwelving is het terugleggen van de tanddikte over een gedeelte van de tandbreedte aan beide tandzijden. Het heeft een gelijkaardig effect als de breedtewelving doch is procesmatig eenvoudiger uit te voeren en is bijgevolg slechts een benadering van de breedtewelving. Het is hierdoor minder effectief dan de breedtewelving.

3 Topwelving

topwelvingBij topwelving wordt de tand over de hele breedte bolvormig gefreesd. Dit type vertanding wordt toegepast bij tandkoppelingen om een bepaalde uitlijnfout of scheefstand bij de verbonden assen toe te laten.

4 Toppen en kantbreken

kantbreken toppenBij toppen wordt de tandkop tegelijk met het tandfrezen uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat de buitendiameter volkomen centrisch is met de steekcirkel. Dit vermijdt rondslijpen van de kopcirkel.

Het kantbreken van de tandkop wordt eveneens tegelijk met het tandfrezen uitgevoerd met dezelfde frees. Bovenstaande figuur links toont het freesprofiel (boven) en het gefreesde tandprofiel (onder). Het voordeel hiervan is dat er geen spanen meer achterblijven aan de kanten. De grootte van het kantbreken is echter begrensd, omdat deze rechtstreeks invloed heeft op de ingrijpingscoëfficiënt. De maatvoering vindt u in de rechterfiguur.