Tandheugel met schuine vertanding

tandheugel schuine vertanding

Aantal tanden van het rondsel = z1
Aantal tanden van de heugel = zcImage114
Omtreks- of schijnbare moduul = mt = Image119
Normaalmoduul = mn = mt.cosβ = Image120
Omtrek- of schijnbare steek in mm = pt = mt.p = Image121
Normaalsteek in mm = pn = mn.p = pt.cosβ
Normaalbasissteek in mm = pbn = pt.cosa.cosβ
Kophoogte in mm = ha = m
Voethoogte in mm = hf = 1,16m (a=14°30’)
= hf = 1,25m (a=20°)
Tandhoogte in mm = h = ha + hf = 2,16m of 2,25m
Tandbreedte in mm = b = 10.mn
Velgdikte onder de tand in mm = H = h(normal)
Lengte van de heugel in mm = Lc = zc.pt = zc.mt.p
Afstand as rondsel tot steeklijn van heugel in mm = a = Image122
Afstand as rondsel tot rugvlak van heugel in mm = A = Image123 + hf + H = m.(1,16 + Image116)
+ H
= A = Image123 + hf + H = m.(1,25 + Image116)
+ H
Schroefhoek op steekcilinder = β = cosβ = Image124