Tandcorrectie van kegeltandwielen

1 Rechte vertanding

Daar bij kegeltandwielen het tandprofiel in het ontwikkelingsvlak van de complementaire kegel ligt, stemt dit profiel overeen met dit van een recht rondsel waarvan de straal de lengte heeft van de beschrijvende lijn van deze kegellengte.

Het tandprofiel van een conisch tandwiel stemt overeen met dit van een cilindrisch tandwiel met een aantal tanden dat gelijk is aan die van de complementaire kegel. Dit aantal zal die zijn van een conisch tandwiel gedeeld door de cosinus van de steekkegelhoek (de helft van de steekkegeltophoek δ).

tandcorrectie kegeltanden

Bij kegelwielen zal de ondersnijding slechts optreden bij tandenaantallen kleiner dan (32 x cosδ) voor een drukhoek van 14°30’ en kleiner dan (17 x cosδ) voor een drukhoek van 20°.
Het verplaatsen van voet- en kopcirkel wijzigt de waarde van voet- en tophoek; deze wijziging is dezelfde voor het rondsel als voor het bijgaande wiel, maar dit gebeurt in tegenovergestelde zin. De verschillende steekcirkelhoeken blijven onveranderd.
Voor de berekening van de grootte van de correctie gaat men uit van de formule voor rechte tandwielen en van het virtuele tandenaantal
(Zv = Z/cosδ )
In de formules voor de berekening van kegelwielen verandert de hoek θa en wordt θ’a en,

tgθ’a = (2*sinδ*(m+x*m))/(z*m)

met: x*m = profielverschuiving in mm
m = moduul
z = reëel aantal tanden
De hoek θf, wordt θ’f en

tg θ’f = (2,32*sinδ*(m-x*m))/(z*m)

Voor het complementaire tandwiel veranderen natuurlijk de waarden van kop- en voethoek in tegenovergestelde zin. Teneinde het berekenen van de tandcorrectie (profielverschuiving) voor rechte kegeltandwielen te vergemakkelijken, geven wij hieronder een tabel met de aanbevelingen van Gleason, voor het bepalen van de gecorrigeerde kophoogte voor de tandwielen, in functie van de verhoudingen; de wijziging van de kophoogte van de wielen brengt de wijziging van de kophoogte van de rondsels mee, natuurlijk in tegenovergestelde zin.

Kophoogte van rechte kegeltandwielen
gefreesd volgens de afwikkelmethode
VERHOUDING
U
KOPHOOGTE
VAN WIEL
VERHOUDING
U
KOPHOOGTE
VAN WIEL
VERHOUDING
U
KOPHOOGTE
VAN WIEL
VERHOUDING
U
KOPHOOGTE
VAN WIEL
VAN TOT VAN TOT VAN TOT VAN TOT
1,00 1,00 1,00xm 1,15 1,17 0,88xm 1,42 1,45 0,76xm 2,06 2,16 0,64xm
1,00 1,02 0,99xm 1,17 1,19 0,87xm 1,45 1,48 0,75xm 2,16 2,27 0,63xm
1,02 1,03 0,98xm 1,19 1,21 0,86xm 1,48 1,52 0,74xm 2,27 2,41 0,62xm
1,03 1,04 0,97xm 1,21 1,23 0,85xm 1,52 1,56 0,73xm 2,41 2,58 0,61xm
1,04 1,05 0,96xm 1,23 1,25 0,84xm 1,56 1,6 0,72xm 2,58 2,78 0,60xm
1,05 1,06 0,95xm 1,25 1,27 0,83xm 1,6 1,65 0,71xm 2,78 3,05 0,59xm
1,06 1,08 0,94xm 1,27 1,29 0,82xm 1,65 1,7 0,70xm 3,05 3,41 0,58xm
1,08 1,09 0,93xm 1,29 1,31 0,81xm 1,7 1,76 0,69xm 3,41 3,94 0,57xm
1,09 1,11 0,92xm 1,31 1,33 0,80xm 1,76 1,82 0,68xm 3,94 4,82 0,56xm
1,11 1,12 0,91xm 1,33 1,36 0,79xm 1,82 1,89 0,67xm 4,82 6,81 0,55xm
1,12 1,14 0,90xm 1,36 1,39 0,78xm 1,89 1,97 0,66xm 6,81 0,54xm
1,14 1,15 0,89xm 1,39 1,42 0,77xm 1,97 2 0,65xm

Volgens deze aanbevelingen (verhoogde kophoogte voor rondsel en verlaagde kophoogte voor wiel) is profielverschuiving toe te passen voor alle verhoudingen verschillend van 1. Zoals voor de rechte tandwielen brengt een dergelijke profielverschuiving een versterking met zich mee van de dikte van de tandvoet van het rondsel, vermijdt ondersnijding en verbetert de ingrijpvoorwaarden.

2 Kegeltandwielen met spiraalvertanding

Kegeltandwielen met spiraalvertanding worden altijd met gecorrigeerde vertanding uitgevoerd. Het berekenen van de profielverschuiving verschilt echter van die toegepast op koppels met rechtlijnige vertanding en vergt heel wat tijd en kennis; ze moet dus aan specialisten toevertrouwd worden. Bij bestelling van spiraalkegeltandwielen maken wij, na de volledige berekening, een tekening waarop de klant de uiteindelijke kenmerken en afmetingen vindt.