Pijlvertandingen

Pijlvertanding is een vertanding die bestaat uit een vertanding die een “knik” maakt op de tandbreedte. Het zijn als het ware twee identieke cilindrische tandwielen, 1 x met schuine vertanding rechts en 1 x met schuine vertanding links die denkbeeldig tegen elkaar worden geplakt. Het voordeel van een dergelijke vertanding is dat de tandwielen niet axiaal kunnen verschuiven. De voordelen van de schuine vertanding blijven behouden (rustige loop, groter ingrijpcoefficiënt), de nadelen worden geëlimineerd (het ontstaan van axiaalkrachten).