Inwendige vertandingen

Als een ring niet (alleen) aan de buitenzijde vertand wordt maar ook aan de binnenzijde, spreekt men over binnenvertanding. Bij een binnenvertanding is de draairichting van beide samenwerkende tandwielen gelijk; bij buitenvertanding tegengesteld aan elkaar.

Inwendige vertandingen bij Bierens.