Genormaliseerde basisprofielen

Het basisprofiel is de doorsnede van een tand van de theoretische heugel, d.w.z. met rechtlijnige flanken; deze bepaalt de vorm van het afwikkelfreesgereedschap.
De evolvente vertanding wordt verkregen door afwikkeling met gereedschappen waarvan het tandprofiel een theoretische heugel (dus met rechtlijnige flanken) reproduceert (zie tabel BASISPROFIELEN pagina 36).
De hoek gevormd door een tandflank en de aslijn van een tand noemt men “drukhoek”. Deze drukhoek is genormaliseerd; het is immers één van de hoofdkenmerken van een vertanding. Volgende waarden vallen onder de normalisatie:
a = 14°30′ (België en Angelsaksische landen)
a = 15° (Duitsland)
a = 20° (Alle landen)
a = 25° (U.S.A. -actuele normalisatie)

De “grootte” van een vertanding wordt bepaald door de “steek”: afstand tussen de aslijnen van twee opeenvolgende tanden, eveneens door de verhouding van “steek – hoogte”.