Controle van draagbeelden

1 Tandwielstelsels met evenwijdige en kruisende assen

Ideale draagbeelden

- 70%<95% van de tandbreedte voor cilindrische tandwielen - 40%<95% van de tandhoogte voor de cilindrische tandwielen - 50%<85% van de tandbreedte voor conische tandwielen en worm- en wormwielstellen - 40%<95% van de tandhoogte voor conische tandwielen en worm- en wormwielstellen

– 70%<95% van de tandbreedte voor cilindrische tandwielen
– 40%<95% van de tandhoogte voor de cilindrische tandwielen
– 50%<85% van de tandbreedte voor conische tandwielen en worm- en wormwielstellen
– 40%<95% van de tandhoogte voor conische tandwielen en worm- en wormwielstellen

Normaal draagbeeld voor tanden met breedtewelving

Normaal draagbeeld voor tanden met breedtewelving

 Foutieve draagbeelden

Draagbeeld op de tandvoet

Draagbeeld op de tandvoet

Foutieve draagbeelden

Draagbeeld op de tandkop

Foutieve draagbeelden

Conisch draagbeeld

Verlopend draagbeeld

Verlopend draagbeeld

Foutieve draagbeelden

Overhoeks draagbeeld

Schuin draagbeeld

Schuin draagbeeld

Te dik draagbeeld - Te dun draagbeeld

Te dik draagbeeld – Te dun draagbeeld

Te lang draagbeeld - Te kort draagbeeld

Te lang draagbeeld – Te kort draagbeeld

Schuin draagbeeld naar binnen - Schuin draagbeeld naar buiten

Schuin draagbeeld naar binnen – Schuin draagbeeld naar buiten

Radiaal brugvormig draagbeeld

Radiaal brugvormig draagbeeld

Axiaal brugvormig draagbeeld

Axiaal brugvormig draagbeeld

2 Worm- en wormwielstelsels

Ideale draagbeelden

Draagbeeld aan de ingang gelegen

Draagbeeld aan de ingang gelegen

Draagbeeld aan de uitgang gelegen

Draagbeeld aan de uitgang gelegen

Draagbeeld in het center gelegen

Draagbeeld in het center gelegen

Draagbeeld aan de uiteinden gelegen

Draagbeeld aan de uiteinden gelegen

Foutieve draagbeelden 

Draagbeeld ten gevolge van axiale afwijking van het wiel t.o.v. de worm

Draagbeeld ten gevolge van axiale afwijking van het wiel t.o.v. de worm

Draagbeeld ten gevolge van hellingsfout

Draagbeeld ten gevolge van hellingsfout

Draagbeeld tengevolge van hartafstandsafwijking

Draagbeeld tengevolge van hartafstandsafwijking

3 Montage van spiraal kegeltandwielen

Op de linker zijde staan foutieve draagbeelden. Deze kunnen gecorrigeerd worden door het rondsel en tandwiel te verplaatsen in de richting zoals aangegeven op de rechterzijde. Tevens dient de tandspeling te voldoen aan tekeningeis.

Montage regeling