Cilindrische tandwielen

Cilindrische schroefwielen

Normaalmodulus = mn = Image7 = mt.cosbImage135 .cosb
Omtreks- of schijnbare modulus = mt = Image136
Normaalsteek in mm = pn = pt.cosb = mn.p
Omtreks- of schijnbare steek in mm = pt = Image137
Normaalbasissteek in mm = pbn = pn.cosan = pt. cosan.cosb
Omtreks- of schijnbare basissteek in mm = pbt = pt. cosat
Aantal tanden
= z =Image138 of Image139of Image140
Virtueel aantal tanden = zvImage141
Steekcirkelmiddellijn in mm = d = z.mt of Image142 of Image143
Topcirkelmiddellijn in mm = da = d+2.mn
Tandbreedte in mm = b = 10.mn
Tandhoogte in mm = h = 2,16.mn of 2,16.Image15 voor a= 14°30’
= h =2,25.mn of 2,25.Image15 voor a= 20°
Kophoogte in mm = ha = mn of Image15
Voethoogte in mm = hf = 1,16.mn (1,25.mn)
Dikte onder de tand in mm = H = ongeveer 1,6.mn minimum
Hartafstand in mm = a = Image144
Steekcirkelschroefhoek = cosbImage145Image146Image147
Basischroefhoek = tgb b = tgb .cosa t
Schijnbare drukhoek = tga tImage148

OPMERKINGEN:

Cilindrische tandwielen vinden hun toepassing in overbrengingen tussen evenwijdige of gekruiste assen. Voor de gekruiste assen laten wij het geval van assen die een hoek vormen, verschillend van 90° achterwege; dit is immers een weinig voorkomend geval. De hier bovenstaande formules zijn van toepassing op cilindrische tandwielen voor evenwijdige en/of gekruiste assen; voor de grootte en de richting van de tandhoeken bestaan er echter aparte regels die we hierna uiteenzetten.