Reparatie van tandwielkasten

Wij kunnen voor u elk type tandwielkast in onze fabriek of ter plaatse repareren. Doordat wij zelf de eventueel benodigde nieuwe tandwielen vervaardigen, kunnen wij de klant een snelle en correcte service verlenen. Voor een gemiddelde reparatie gelden de volgende procedures.

 • De defecte tandwielkast wordt in onze fabriek aangeleverd.
 • De tandwielkast wordt gedemonteerd en alle onderdelen worden gereinigd.
 • Alle onderdelen worden aan een inspectie onderworpen en naargelang hun toestand worden deze in 3 klassen onder verdeeld, namelijk:
  • onderdelen in goede staat en opnieuw bruikbaar
  • onderdelen te repareren en opnieuw bruikbaar
  • onderdelen te vernieuwen
 • Lagers en dichtingen worden altijd vervangen.
 • Vervuilde olie en schoonmaakmiddelen worden op een verantwoorde wijze afgevoerd.
 • Op een checklist wordt de staat van de originele onderdelen bijgehouden (zie bijlage).
 • Een gedetailleerde offerte omschrijft de door ons voorgestelde reparatie.
 • Na schriftelijke bestelling worden de onderdelen gerepareerd of nieuw aangemaakt door onze productie.
 • Voor werken op regie basis kunnen uurtarieven afgesproken worden.
 • De tandwielkast wordt weer samengebouwd.
 • Montagespeling, tandspelingen en tandwieldraagbeelden worden vastgelegd.
 • Na de montage draaien de tandwielkasten proef.
 • De test- en meetresultaten worden genoteerd op een “Testcertifikaat” (zie bijlage).
 • Bij afwijkende resultaten worden de fouten bijgestuurd.
 • De kast wordt geschilderd en van de nodige kenmerken voorzien.
 • De kasten worden door ons nooit van olie voorzien; het juiste olietype wordt wel door ons bepaald.
 • Voor garantiebepalingen verwijzen wij naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien aan speciale eisen dient te worden voldaan, kunnen de lopende procedures volgens uw wens of eis zonder probleem worden aangepast. De hierboven beschreven werkwijze is de minimumnorm waarmede wij reductiekasten reviseren.
De bestaande tandwielkasten kunnen wij eveneens voor u doorrekenen om na te gaan of een groter vermogen over te brengen is of om een andere overbrengingsverhouding mogelijk te maken is.