(Motor)tandwielkasten

Om aan elke vraag te kunnen voldoen en om de meest geëigende tandwielkast te kunnen aanbieden, hebben “Bierens Machinefabrieken BV”en “Defawes ’96” een aantal tandwielkast types gestandaardiseerd. Bij bepaalde toepassingen is het niet mogelijk deze standaard types in te zetten en daarom worden deze tandwielkasten dan op maat berekend en ontworpen, zodat voor een zo ideaal en economisch mogelijke oplossing gekozen wordt.


ALGEMENE CONSTRUCTIEKENMERKEN VAN DE TANDWIELKASTEN

Behuizingen (carters)

Al onze tandwielkasten bezitten een stevige behuizing van perlitisch of nodulair gietijzer, van gietstaal of van gelast staal. De vorm en verhoudingen zijn zó opgevat dat ze naast een maximum stabiliteit, een gemakkelijk onderhoud van de verschillende onderdelen en een goede warmteafgifte aan de omgeving waarborgen, daar dit mede bepalend is voor de accurate werking van de tandwielkasten. Door bewerkingen op nauwkeurige gereedschapswerktuigen worden boringen en hartafstanden van de behuizingen met grote precisie vervaardigd. Openingen met kijkdeksels zorgen voor een eenvoudige mogelijkheid om de tandwielen te inspecteren.

Afdichting

De oliedichtheid aan het scheidingsvlak tussen de twee huishelften en aan de deksels, wordt verkregen door een precisiebewerking van de contactvlakken en door het aanbrengen van een elastische pakking tussen deze vlakken bij de montage. Afdichtingen worden in gecentreerde deksels gemonteerd. De afdichting aan verticale (holle) assen wordt verzekerd door een binnenin het huis bevestigde flensbus of dubbele dichtingsring. De dichtheid aan in- en uitgaande assen wordt verkregen door het gebruik van elastische oliekeerringen van rubber of synthetisch materiaal. Zie ook verder “Dichtingen”.

Tandwielen

De schuine, rechte en pijlvertandingen van cilindrische tandwielen en de rechte en spiraalvertandingen van conische tandwielstellen zijn zodanig uitgevoerd dat een goed evenwicht wordt bereikt tussen de tandvoetsterkte, weerstand tegen oppervlaktedruk en slijtage, geluidsniveau en rendement. Dit is het gevolg van:

 • de keuze van materiaal van hoge kwaliteit en thermische behandeling
 • het wetenschappelijk bepalen van afmetingen en toleranties, drukhoek, moduul, tandhoek, tandvormcorrecties
 • een veilige berekeningsmethode
 • een fabricage op gereedschapswerktuigen met hoge precisie en overeenkomstige controle

De rondsels en tandwielen zijn vervaardigd uit de beste materialen, hoofdzakelijk uit hooggelegeerde staalsoorten en gelegeerde cementeer staalsoorten. De thermische behandeling wordt volgens moderne methodes uitgevoerd en de verkregen eigenschappen gecontroleerd. De vertandingen worden gefreesd en of geslepen volgens het afwikkelsysteem op moderne vertandingsmachines of op onze 5-assen vrije vorm freesmachines. De keuze van de tandprofielen en de nodige profielverschuivingen worden berekend om een verbeterde weerstand aan slijtage, het verkrijgen van een hoog rendement en van een zo geruisloos mogelijke werking. Alle conische tandwielen met “Gleason” en « Klinglenberg » spiraalvertanding worden vervaardigd uit gelegeerd carboneerstaal, gehard na het frezen en vervolgens geläpt. Zie verder “Materiaal soorten”

Assen en lagers

Een oordeelkundige dimensionering, de bestudeerde vorm, het slijpen, het aanwenden van chroom-molybdeenstaal, zijn allen factoren waardoor zeer stijve assen worden verkregen met hoge weerstand tegen vermoeiing en schokken. Naargelang van het type van tandwielkast worden voor de lagering conische of zelfinstellende rollagers toegepast. Zij waarborgen een lange levensduur, zelfs bij belangrijke radiale of axiale uitwendige belasting op de aseinden. Voor bepaalde modellen die geruisloos dienen te werken of bij hoge toerentallen, worden bronzen of wit-metalen lagerbussen aangewend. Zie verder “Lagers”.

Toebehoren

Koeling

Standaard ventilatoren of koelslangen kunnen aangebracht worden in gevallen waarbij de natuurlijke warmte afvoer door het huis onvoldoende is.

Motoren

Het grote aantal bevestigingsvlakken van het huis biedt diverse mogelijkheden tot montage van een motor op de reductiekast.

Smering

 • Algemeenheden
  De smering van de tandwielen geschiedt meestal door dompelsmering, waarbij soms olieopwerpers worden gebruikt om vertandingen en lagers te smeren die boven het olieniveau draaien. In andere gevallen, b.v. bij zeer hoge en zeer lage toerentallen (zie verder), is sproeismering met pomp noodzakelijk. Het carter biedt steeds een ruim reservoir, wat een lange levensduur van de olie verzekert. Bij de meeste uitvoeringen worden de lagers door het oliebad gesmeerd; in andere gevallen wordt vetsmering toegepast, ondermeer bij de uitvoeringen met verticale assen
 • Keuze van het smeermiddel
  De smering geschiedt door middel van de gebruikelijke “minerale oliën”, die zgn. “extreme pressure” toevoegingen bevatten welke de veroudering en corrosie van de olie beperken. De vereiste viscositeit is afhankelijk van het smeersysteem en de toepassing. Deze viscositeit is aangeduid op het typeplaatje dat op de tandwielkast is bevestigd. Beneden 300 tr/min aan de sneldraaiende as en bij zeer lage temperatuur (-10°C) of zeer hoge omgevingstemperaturen (> 40°C) moeten soms andere oliesoorten of viscositeiten gekozen worden. Gaarne ons in voorkomende gevallen te raadplegen.
  Voor de lagers wordt lithiumvet aanbevolen met een consistentie NLGI kl. 3.
  Het is noodzakelijk de hoeveelheid olie te controleren met behulp van de peilstok of oliepeilglas. Op de peilstok zijn twee merktekens aangebracht die respectievelijk het maximum en het minimum olieniveau aangeven. De gemiddelde hoeveelheid, uitgedrukt in liters, is op het typeplaatje aangeduid.
 • Verversen van de olie
  De eerste olie die bij het in bedrijf stellen in de tandwielkast gedaan werd, moet na 500 effectieve bedrijfsuren vervangen worden. Het tweede oliebad kan gedurende 2000 bedrijfsuren behouden blijven. Vanaf de derde vulling volstaat het de olie te vervangen na maximaal 8000 bedrijfsuren.

Afleveringstoestand van de tandwielkasten

Vóór verzending heeft elke tandwielkast proefgedraaid en werd ze gecontroleerd op grond van de specificatie van de bestelling.

 • Conservering
  De buitenzijde van de tandwielkast: satijnglans synthetische lak, in de kleur naar keuze, overeenkomstig de kleuren classificatie RAL met een corrosiebestendigheid van ongeveer 5 jaar in overdekte opstelling; de conservering is bestand tegen olie, zwakke zuren en basen.
  Het inwendige van het huis is geschilderd met een olie bestendige verf en besproeid met roestwerende olie; bescherming gewaarborgd gedurende één jaar na levering bij opslag in een gesloten ruimte; ook geschikt voor transport over zee. Voor een langere opslag periode: gelieve ons te raadplegen.Alle tandwielkasten worden om veiligheidsredenen bij transport geleverd zonder olie. De vetsmeerpunten worden vóór verzending met vet gevuld.
 • De aseinden
  De as einden zijn beschermd d.m.v. een vernislaag of geolied papier.

Hierna vindt U een samenvatting van onze standaard series die volgens vermogens en verhoudingen van de klant aangepast kunnen worden. De verdere gegevens zijn op aanvraag te verkrijgen. Voor eventuele prijsvragen kunt U gebruik maken van één van de maatschetsen van desbetreffende tandwielkast type. Wij kunnen U elk type in diverse uitvoeringen aanbieden. Vergeet de volgende zaken niet te vermelden; vermogen, maximaal koppel aan de ingang, ingaand toerental, overbrengingsverhouding, werkingscondities, type motor.

reductiekast-type-AA

1 Reductiekast met één stel tandwielen en evenwijdige assen – type AA

reductiekast-type-ab

2 Reductiekast met twee stel tandwielen en evenwijdige assen – in – en uitgaande as liggen in lijn – type AB

3 Reductiekast met twee stel tandwielen en evenwijdige assen – type AC

3 Reductiekast met twee stel tandwielen en evenwijdige assen – type AC

4 Reductiekast met drie stel tandwielen en evenwijdige assen – type AE

4 Reductiekast met drie stel tandwielen en evenwijdige assen – type AE

5 Reductiekast met twee of drie stel tandwielen en evenwijdige assen - type BB ou BD ook als schakelkast uitvoerbaar

5 Reductiekast met twee of drie stel tandwielen en evenwijdige assen – type BB ou BD ook als schakelkast uitvoerbaar

6 Hoekkast met twee of drie uitspringende assen – type KLS ou KLD

6 Hoekkast met twee of drie uitspringende assen – type KLS ou KLD

7 Reductiekast met één stel kegelwielen en één stel tandwielen - type KAA

7 Reductiekast met één stel kegelwielen en één stel tandwielen – type KAA

8 Reductiekast met één stel kegelwielen en twee stel tandwielen - type KAC

8 Reductiekast met één stel kegelwielen en twee stel tandwielen – type KAC

9 Reductiekasten met worm en wormwiel – type VF - VG - VIB - VIH - VJ

9 Reductiekasten met worm en wormwiel – type VF – VG – VIB – VIH – VJ