Instellen van de tandspeling

De tandspeling moet indien nodig bijgesteld kunnen worden. Hierna vindt u verschillende methodes om dit te doen.

1. STATISCHE METHODE

1.1 Vaste centerafstand en vast tandwiel

Bij het ontwerp wordt gekozen voor een vaste centerafstand met een tanddikte zo gekozen dat de tandspeling minimaal is. Deze methode vereist een precieze fabricatiemethode.

1.2 Vaste centerafstand en axiale aanpasbare tanddikte

Instellen tandspeling

  • 2 Identische wielen met rechte vertanding zijn zodanig gemonteerd dat door een kleine rotatie t.o.v. elkaar, de tanddikte en aldus de tandspeling aanpasbaar is naar wens. Zie linkse figuur hierboven.
  • 2 Identische schroefwielen zijn zodanig gemonteerd dat door een axiale verplaatsing de tandspeling vermindert. Zie middenste figuur hierboven.
  • 2 Identische kegelvormig gefreesde rechte tandwielen, tegenovergesteld gemonteerd worden axiaal naar elkaar gebracht om alzo de tandspeling te verminderen. Zie rechter figuur hierboven.

1.3 Regelbare centerafstand

Regelbare centerafstand

Bij een regelbare centerafstand zijn er 2 mogelijke centerafstandsregelingen door:

  • Een lineaire verplaatsing van een der centers tot gewenste tandspeling zoals de linkse figuur aangeeft.
  • Een rotatieve regeling waarbij een der centers draaibaar is opgesteld tot gewenste tandspeling zoals de rechter figuur weergeeft.

2. DYNAMISCHE METHODE

2.1 Spelingvermindering door geforceerd tandcontact

Deze methode is afgeleid van de statische methode doch in plaats van beide wielen vast te klemmen met een boutverbinding wordt deze onder constante veerdruk gehouden.

2.2 Spelingvermindering door geforceerde centerafstandsregeling

Deze methode is afgeleid van de statische regeling doch hier ook wordt de boutverbinding vervangen door een constante veerdruk.

2.3 Spelingvermindering door de constructieve methode
Spelingvermindering

Bij een duplex worm is de steek speciaal ontworpen zodat de tandspeling verminderd kan worden door een axiale verplaatsing van de worm, links in geval van de figuur. De steek van beide tandflanken is niet gelijk, zo is in de figuur de steek van de linker tandflank kleiner dan de steek van de rechter tandflank. (pr>pl). De aanmaak van dergelijke tandwielstellen vereisen speciale gereedschappen.

Deze tandwielstelsels vinden hun toepassing bij freestafels en precisiedraaitafels.