Legeringselementen

Legerings-
elementen
Mechanische eigenschappen
Hard-
heid
Trek-
vastheid
Rek-
grens
Rek Insnoe-
ring
Kerfslag-
waarde
Elas-
ticiteit
Warm-
vastheid
Silicium + + ++ ~ +++ +
Mangaan bij perlitisch staal + + + ~ ~ ~ + ~
Mangaan bij austenitisch staal + +++ ~ = = =
Chroom ++ ++ ++ + +
Nikkel bij perlitisch staal + + + ~ ~ ~ = +
Nikkel bij austenitisch staal + +++ ++ +++ = +++
Aluminium = = = = = =
Wolfram + + + ~ = +++
Vanadium + + + ~ ~ + + ++
Kobalt + + + = ++
Molybdeen + + + + = ++
Koper + + ++ ~ ~ ~ = +
Zwavel = = = = =
Fosfor + + + = =
Legerings-
elementen
Afkoel-
snelheid
Carbide vorming Slijt-
bestendig-
heid
Smeedbaar-
heid
Verspaan-
baarheid
Vorming van hamer-
slag
Nitreer-
baar
-heid
Roest-
bestendig
-heid
Silicium =
Mangaan bij perlitisch staal = = = =
Mangaan bij austenitisch staal = = = =
Chroom ++ + = ++ +++
Nikkel bij perlitisch staal = = =
Nikkel bij austenitisch staal = = = ++
Aluminium = = = = +++ =
Wolfram ++ +++ + =
Vanadium ++++ ++ + = + +
Kobalt ++ = +++ ~ = =
Molybdeen +++ ++ ++ ++ =
Koper = = = ~ ~ = +
Zwavel = = = +++ = =
Fosfor = = = ++ = = =

Legende:

+ verhoging – Verlaging
++ versterkte werking — grote verlaging
+++ grote versterkte werking — zeer grote verlaging
= onbekend ~ ongeveer gelijk