Vorm- en plaatstoleranties

Aard van de vorm- en plaatstoleranties Symbolen
Vorm voor afzonderlijke elementen Rechtheid Image529
Rondheid Image530
Vorm van een willekeurige lijn Image531
Vlakheid Image532
Cilindrisch Image533
Vorm van een willekeurig oppervlak Image534
Oriëntatie voor samenpassende
elementen
Evenwijdigheid Image535
Loodrechtheid Image536
Helling Image537
Slag Image538
Ligging voor samenpassende elementen Ligging van een element Image539
Concentriciteit en coaxialiteit Image540
Symmetrie Image541