Tabel met gebruikte symbolen

Symbolen – geometrie c Relatief aan de constante koorde
a Asafstand d
b Tandbreedte e Buiten
c Kopspeling f Van de voet
d Diameter g
e Tandinterval h Tandhoogte
f Wrijvingscoëfficiënt i Binnen
g Contactlengte j Relatieve speling
h Tandhoogte k
i Verhouding l Lengterichting van de vertanding
j Tandspeling m Gemiddelde
k Tandenaantal bij maat over de tanden n Reëel
l Lengte o
m Modulus p Relatief met de steek
n Aantal toeren per minuut q
p Steek r Radiaal
r Straal s Relatief met de tanddikte
s Tanddikte t Schijnbaar
t Tijd u
u Tandwielverhouding v Virtueel
v Lineaire snelheid w
w x Axiaal
x Correctiecoëfficiënt y
y Correctiecoëfficiënt op de centerafstand z Van de hoek
z Aantal tanden of gangen a Van de geleiding
inva Involute a β Van de overlapping
a Drukhoek g Totaal geleiding
β Hellingshoek e
g Schroefhoek op de steekcilinder Σ Relatief aan de ashoek
d Steekhoek 0 Relatief met het gereedschap
e Ingrijpquotient 1 Relatief met het rondsel
η Halve steekhoek 2 Relatief met het wiel
λ Golflengte van de golving ()’ Van de werking
μ Wrijvingshoek (ˉ) Relatief aan de koorde
r Krommingstraal bij Bijkomende waarde
σ Spanning gew Gewenste waarde
τ Hellingssteek van vlak wiel dia Diagramma waarde
φ Contacthoek eff Effectieve waarde
ψ Halve tanddikte hoek inv Relatief aan de evolvente
ω Hoeksnelheid lim Limietwaarde
Σ Ashoek max Maximum waarde
P Diametraalsteek min Minimum waarde
Wk Maat over de tanden per Periodische waarde
Bijkomende indexen the Theoretische waarde
a Van de kop tot Totale waarde
b Van de basis adm Toelaatbare waarde

 

Symbolen – Samengestelde R Primitief beschrijvende
a Normale asafstand rA Actieve voetstraal
a’ Werkingsasafstand s Dikte
b1 Tandbreedte van het rondsel Image103 Tanddikte op de koorde
b2 Tandbreedte van het wiel sa Tandkopdikte
d Steekcirkel sf Tandvoetdikte
r Primitieve straal sb Basis tanddikte
d’ Werkingssteekcirkel st,sn Schijnbare – reële tanddikte
r’ Werkingsstraal Image104 Reële tanddikte op de koorde
da Kopcirkel sc Constante koorde
ra Kopstraal so Mesdikte
df Voetdiameter v Snelheid
rf voetstraal vg Glijsnelheid
db Basisdiameter vb Verplaatsingssnelheid op de actielijn
rb Basisstraal vt Tangentiële snelheid
e Kuilwijdte W Maat over k tanden
et Schijnbare kuilwijdte Wnk Reële maat over k tanden
en Reële kuilwijdte x1 Rondselcorrectie
gf Naderingslengte x2 Wielcorrectie
ga Uitgaande lengte z1,z2 Aantal tanden
ga Ingrijplengte zo Aantal tanden van het mes
gβ Overlappingslengte zv Virtueel aantal tanden
h Tandhoogte a Drukhoek
ha Kophoogte ao Drukhoek van het mes
Image105 Kophoogte van de koorde a Werkingsdrukhoek
hf Voethoogte aM Werkingsdrukhoek op een bepaald punt
hč Kophoogte van de constante koorde ax Axiale drukhoek
jn Reële speling at Schijnbare drukhoek
jt Schijnbare speling an Normaal drukhoek
m Modulus β Primitieve hellingshoek
mo Mesmodulus βo Freeshellingshoek
mt Schijnbare modulus β’ Werkingshellingshoek
m’ Werkingsmodulus βb Basishellingshoek
mn Normaal modulus ea Schijnbaar ingrijpquotient
mto Schijnbare modulus van het mes eβ Overlappingsverhouding
mt Schijnbare werkingsmodulus eg Totaal ingrijpquotient
mx Axiaal modulus φf Naderingshoek
p Steek φa Uittrede hoek
po Messteek φa Ingrijphoek
pb Basissteek φβ Overlappingshoek
pt Schijnbare steek φg Totale ingrijpingshoek
pn Normaalsteek d Steekkegelhoek
pbt Basis schijnbare steek da Kopkegelhoek
pbn Basis normaal steek df Voetkegelhoek
px Axiale steek υa Kophoogtehoek
pz Schuine steek υf Voethoogtehoek
rinv Straal van het uiterste evolvente punt υ Tandhoogtehoek