SI-formules voor aandrijftechniek

Symbool Betekenis Eenheid Symbool Betekenis Eenheid
l
b
h
d
r
a
s
A
V
a, β, g, d
t
τ
v
a
g
ω
a
f
n
m
r
I, J
F
G
g
M
p
σ
E
W
E
P
η
f, μ
T
ΔT, Δυ
a λ
lengte
breedte
hoogte
dikte
middellijn
straal
afstand
oppervlak
volume
hoek
tijd
tijdconstante
snelheid
versnelling
zwaartekracht
hoeksnelheid
hoekversnelling
frequentie
rotatie-frequentie
massa
dichtheid
(massa)traagheidsmoment
kracht
gewicht
zwaarteveldsterkte
koppel
druk
trek, druk, buigspanning
elasticiteitsmodulus
arbeid
energie
vermogen
rendement
wrijvingscoëfficient
temperatuur
temperatuursverschil
lineaire uitzettingscoëfficient
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
rad
s
s
m/s
m/s2
m/s2
rad/s
rad/s2
Hz
Hz
kg
kg/m3
kgm2
N
N
N/kg
Nm
Pa
Pa
N/m2
J
J
W
°C
°C
1/°C
I
J
U, V
C
R
X
Z
G
P
Q
S
Φ
H
B
L
el. stroom
el. stroomdichtheid
el. spanning
capaciteit
eff. weerstand
reactantie
impedantie
el. geleiding
actief vermogen
reactief vermogen
schijnbaar vermogen
magnetische flux
magnet. veldsterkte
magnet. inductie
zelfinductie
A
A/m2
V
F
Ω
Ω
Ω
S
W
var
VA
Wb
A/m
T
H
1012
109
106
103
102
10
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca
deci
centi
milli
micro
pico
nano
femto
atto
T
G
M
k
h
da
d
c
m
μ
n
p
f
a
1m = 39,37in = 3,81ft = 1,0936 yard
1m2 = 1549,99 sqin = 10,764 sqft
1m3 = 61,023 cuin = 35,3145 cuft = 1,308 cuyard
1l = 33,81Usfloz = 0,264Usgal = 35,196Impfloz = 0,219Impgal
1N = 0,1019kgf = 0,2248lbw -> 1kgf = 9,81N
1Pa = 1N/m2 = 0,1097mmH2O
1bar = 105Pa = 1,0197kg/mm2 = 14,505p.s.i = 0,934T/sqft
1hbar = 1,0197kg/mm2 = 1450,5p.s.i = 1,54k.s.i = 0,648T/sqin
1kgf/mm2 = 10Mpa
1at = 0,9806Pa
1J = 1Nm = 1Ws = 0,10197kgm = 0,2388cal = 0,2778.10-6kWh = 0,737ftlb
1W = 1J/s = 0,86kcal/h
1kW = 101,97kgm/s = 14,337kcal/min = 1,36pk = 1,34102BHP = 737,561ftlb/s
= 0,948BTU/s
1pk = 0,75kW
1kWh = 860kcal
t°f = 9/5 t°C
+ 32 -t°C = 5/9 .(t°F
– 32)
min
h
d
a
minuut
uur
dag
jaar
60s
60min
24h
365d
°C
°


l
t
a
graad Celsius
(hoek) graad
(hoek) minuut
(hoek) seconde
liter
ton
are
π/180
1°/60
1’/60
1dm3
1000kg
100m2

 

Translatie Rotatie
v = Image570
s = v.t
a = Image571
P = F.v
F = m.a
W = F.s
W = Image19 .m.v2
ω = 2.p.n
v = ω.r
φ = ω.t
a = Image573 (ta versnellings- of remtijd)
M = F.r
P = M.ω
M = J.a
W = M.φ
W = Image19 .J.ω2
J = m.i2 (traagheidsstraal)
Vermogen Koppel
P = Image574
P = FR.v (P in W – FR in N – v in m/s)
P = M.ω (M in Nm)
ω = 2.p.n (n in Hz – ω in rad/s)
ω = 2.p.n (n in Hz – ω in rad/s)
M = F.r (M in Nm)
M = Image575(P in W)
Energie Versnellingstijd – Vertragingstijd
ω = 2.p.n (n in Hz – ω in rad/s)
W = F.s = m.g.s (W in Nm = Ws = J – s in m – m in kg – g = 9,81m/s2)
W = Image19 .J.
ω2 (J in kgm2 – n in Hz – ω in rad/s)
taImage576 (ta in s – J in kgm2 – Ma in Nm)
Massatraagheidsmoment Elektriciteit
J = 0,098.r.l. Image577 (r in kg/m3 – l in m – da in m)
J = 0,098.r.l.( Image577Image578 )
J = m.r2
Po = Image579.U.I
cosφ
Pu = Image579.U.I
cosφ.η
U = I.R
ΔT = Image580
Rijwerk Draaiwerk
Fr = Image581
Pr = Fr.v
Mr = Image582
J = m. Image583
MaImage19 .J.Image584
Ma = μ.m.g.r
ta = 0,2.rmax.n3Mra = Image585
Ma3 = 0,2. Image586
JSI = JS + m.r2