Ruwheid als functie van bewerking

Eindafwerking door materiaalafname Ruwheid Ra in μm
<0,012 <0,025 <0,05 <0,1 <0,2 <0,4 <0,8 <1,6 <3,2 <6,3 <12,5 <25 <50
Autogeen snijden 2 | $
Zagen 2 | | | $
Schaven 2 | | | $
Stampen 2 | $
Chemische behandeling 2 | | $
Vonkerosie 2 | | $
Boren 2 | | $
Ruimen 2 | | $
Frezen 2 | | | $ $
Draaien 2 | | | $
Brootsen 2 | | $
Kotteren 2 | | $
Vijlen 2 | | $
Slijpen 2 | | | | $
Borstelen 2 | $
Affineren 2 | $
Honen 2 | | | $
Polieren 2 2 2 | | $
Pasta-roderen 2 2 | | | $
Glanspolijsten 2 2 | | $ $
Eindafwerking zonder materiaalafname Ruwheid in micro-inch
<0,5 <1 <2 <4 <8 <16 <32 <63 <125 <250 <500 <1000 <2000
Zandgieten 2 | $
Warmwalsen 2 | $
Stampen 2 2 | | $
Ingot gieten 2 | $
Wasgieten 2 | | $
Extruderen 2 | | $
Koudwalsen 2 | | | $
Spuitgieten 2 | $

2: fijner
|: verwezenlijkbaar
$: grover