Geluid- en trillingsproblematiek

Voor de procedures en normen van geluids- en trillingsmetingen verwijzen wij U verder naar de documenten ISO/WD 8579-1 voor geluid en ISO/WD 8579-2 voor trillingen. De methodiek ter bepaling van het geluidsniveau wordt bepaald in het ISO-document ISO 3743-1-2/3744/9614-1-2. De ISO/WD 8579-2 neemt de norm ANSI/AGMA 6000-B96 over. Voor de analyse van de trillingen en geluidsproblemen dienen alle karakteristieken van tandwielen en lagers bekend te zijn. Aangezien het meestal om vergelijkende metingen gaat is het nodig de initiële geluids- en trillingswaarde te kennen alvorens een feilloze analyse te kunnen opstellen. Hierna volgen alvast enkele praktische tips om het geluids- en trillingsniveau te beperken. Deze punten kunnen echter het beste vanaf begin worden ingebouwd om moeilijkheden achteraf te vermijden.

Gebruik hoge precisie tandwielen

Vermindert de verdeelfouten, tandprofielfouten, excentriciteitsfouten en steekfouten
Geslepen vertanding verhoogt de nauwkeurigheid en de vertandingskwaliteit.

Gebruik tandwielen met een betere vertandingskwaliteit

Slijpen, läppen en honen van de tand oppervlakken, en inlopen van tandwielen verhoogt de vertandingskwaliteit en vermindert het geluid.

Verzeker het juiste tandcontact

Breedtewelving kan zijdelings dragen vermijden.
Specifieke tandvorm correcties kunnen ook efficiënt zijn.

Eigen tandspeling

Een kleinere tandspeling vermindert de pulserende werking in een transmissie.
Een grotere tandspeling geeft meestal minder problemen.

Verhoog de ingrijpcoëfficiënt

Hoe groter de ingrijpquotiënt hoe lager het geluidsniveau. Door de drukhoek te verkleinen of de tanddiepte te vergroten wordt een grotere ingrijpquotiënt verkregen.
Het vergroten van de overlappingquotiënt geeft minder geluid. Door dit fenomeen geven tandwielen met schuine tanden minder geluid dan tandwielen met rechte vertanding alsook zijn spiraal kegeltandwielen geluidsarmer dan kegeltandwielen met rechte vertanding.

Gebruik kleinere tandwielen

Pas kleinere moduli en kleinere tandwieldiameters toe.

Gebruik stevige tandwielen

Verstevig de tandwielconstructie die een betere stevigheid geven en hierdoor het geluid verminderen. Verstevig de behuizing en de assen.

Gebruik dempend materiaal

Kunststof tandwielen geven een geringer geluid bij lichte belastingen en kleinere omwentelingssnelheden
Gietijzeren wielen produceren iets minder geluid dan stalen tandwielen.

Gebruik voldoende smering

Smeer de tandwielen voldoende.
Het gebruik van hoge olieviscositeiten vermindert het geluid.

Lagere belasting en omwentelingssnelheden

Lagere toerentallen en belastingen verminderen het geluid.
De onderstaande grafiek geeft het akoestische vermogen gemeten volgens DIN45635, in functie van het over te brengen vermogen. De rechter schaal geeft het akoestische vermogen gemeten op respectievelijk 1m en 3m van de reductiekast.

Trillingen zijn partieel het resultaat van onbalans in draaiende onderdelen. De onderstaande tabel geeft U het kwaliteitsniveau van onbalans weer per type van machine volgens ISO1940. Onderstaande tabel geeft de toelaatbare rest onbalanswaarde terug voor draaiende stukken volgens het vereiste kwaliteitsniveau en in functie van het toerental per minuut.

Graad eω in
mm/sec
Rotor type – Algemene voorbeelden
G4000 4000 Krukascombinatie van vast opgestelde scheepsdieselmotoren met laag toerental en een oneven aantal cilinders.
G1600 1600 Krukascombinaties van vast opgestelde tweetakt motoren met groot  vermogen.
G630 630 Krukascombinatie van vast opgestelde viertakt motoren. Krukascombinatie van elastisch opgestelde scheepsdieselmotoren.
G250 250 Krukascombinaties van vast opgestelde, snellopende 4 cilinder dieselmotoren.
G100 100 Krukascombinatie van vast opgestelde, snellopende dieselmotoren met zes cilinders en meer; complete motoren voor personenwagens en vrachtauto’s alsmede voor locomotieven.
G40 40 Autowielen, velgen, wielstellen, cardanassen; krukascombinaties van elastisch opgestelde snellopende viertakt motoren met zes cilinders en meer; krukascombinatie van de motoren voor personenwagens en vrachtauto’s alsmede voor locomotieven.
G16 16 Cardanassen waaraan bijzondere eisen worden gesteld; Onderdelen van crushers en landbouwwerktuigen; onderdelen van de krukascombinaties van motoren voor personenwagens en vrachtauto’ s alsmede voor locomotieven; krukascombinaties van motoren met zes cilinders en meer waaraan bijzondere eisen worden gesteld.
G6,3 6,3 Apparatuur voor de procestechniek; trommels voor centrifuges; ventilatoren, vliegwielen, centrifugaalpompen; onderdelen voor de werktuigbouw en voor gereedschapmachines; ankers van standaard elektromotoren. Onderdelen van krukascombinaties, waaraan bijzondere eisen worden gesteld.
G2,5 2,5 Rotoren van straalmotoren, gasturbines en stoomturbines, turboventilatoren, turbogeneratoren; aandrijvingen voor werktuigmachines. Ankers van middelgrote en grote elektromotoren, waaraan bijzondere eisen worden gesteld; ankers van kleine motoren, pompen met turbineaandrijving.
G1 1 Aandrijvingen voor beeldrecorders en grammofoons. Aandrijvingen voor slijpmachines, ankers van kleine motoren, waaraan bijzondere eisen worden gesteld.
G0,4 0,4 Ankers, assen en slijpschijven voor precisieslijpmachines, gyroscopen.

meting onbalans