Alles over tandwielen

De tandwieltechnologie heeft de afgelopen 100 jaar een grondige evolutie doorgemaakt betreffende tandvormen, de berekening, de materiaalkeuze en alles wat verband houdt met de productiemethoden.

Met de gegevens van de website tandwiel.info willen we ingenieurs, constructeurs, tekenaars, machine-operators en andere geïnteresseerden behulpzaam zijn bij het begrijpen, toepassen en ontwerpen van tandwieltechniek.

De gegevens, tabellen, adviezen en technische uitleg zullen hen helpen een verantwoorde keuze te maken in de veelvoud aan tandwielsoorten. Daarbij helpt het om de benodigde berekeningen te maken van de tandwielafmetingen en de tandwielsterkte, de meest gunstige materialen te kiezen of de aard en ernst van beschadigingen van gebruikte tandwielen na te gaan.

Een belangrijke voorwaarde voor een goed tandwielontwerp, is de geschiktheid om de tandkrachten te weerstaan voor een bepaalde ontwerptermijn. Om deze redenen, wordt in deze website een ruime plaats voorbehouden aan de keuze van de vorm, de afmetingen en de materialen van tandwielen. Ook is er een lijst van genormaliseerde gereedschappen om te waarborgen dat het tandwiel economisch vervaardigd kan worden.

Tandwiel.info is een initiatief van Bierens Machinefabrieken B.V. en Defawes N.V.

Lees op bierens.com over: